STERİLİZASİYADA İXTİSASLAŞDIRIN • YÜKSƏK SƏHİFƏYƏ FOKUSUN

Hibrid Layer Pad

  • Hybrid Layer Pad

    Hibrid Layer Pad

    Döner retorts üçün bir texnologiya fasiləsi hibrid təbəqə yastığı fırlanma zamanı nizamsız formalı şüşə və ya qabları etibarlı bir şəkildə tutmaq üçün hazırlanmışdır. Xüsusi bir qəlibləmə prosesi ilə istehsal olunan silisium və alüminium-maqnezium ərintisindən ibarətdir. Hibrid təbəqə yastığının istilik müqaviməti 150 dərəcədir. Konteyner möhürünün bərabərsizliyindən qaynaqlanan qeyri-bərabər basqını da ortadan qaldıra bilər və iki hissəli c üçün fırlanma nəticəsində meydana gələn cızıq problemini xeyli yaxşılaşdıracaqdır ...