STERİLİZASİYADA İXTİSASLAŞDIRIN • YÜKSƏK SƏHİFƏYƏ FOKUSUN

Buxar və Hava Retortu

  • Steam& Air Retort

    Buxar və Hava Retortu

    Buxar sterilizasiyası əsasında bir fan əlavə edərək, istilik mühiti və qablaşdırılmış qida birbaşa təmasda və məcburi konveksiyadadır və sterilizatorda havanın olmasına icazə verilir. Təzyiq istidən asılı olmayaraq idarə oluna bilər. Sterilizator müxtəlif paketlərin müxtəlif məhsullarına görə birdən çox mərhələ qura bilər.