STERİLİZASİYADA İXTİSASLAŞDIRIN • YÜKSƏK SƏHİFƏYƏ FOKUSUN

Şaquli Crateless Retort Sistemi

  • Vertical Crateless Retort System

    Şaquli Crateless Retort Sistemi

    Davamlı kratsız retorts sterilizasiya xətti sterilizasiya sənayesindəki müxtəlif texnoloji dar problemləri aradan qaldırdı və bu prosesi bazara təqdim etdi. Sistem yüksək texniki başlanğıc nöqtəsinə, inkişaf etmiş texnologiyaya, yaxşı sterilizasiya effektinə və sterilizasiya sonrası konservasiya sisteminin sadə quruluşuna malikdir. Davamlı emal və kütləvi istehsalın tələbini ödəyə bilər.