STERİLİZASİYADA İXTİSASLAŞDIRIN • YÜKSƏK SƏHİFƏYƏ FOKUSUN

Direct Steam Retort

  • Direct Steam Retort

    Direct Steam Retort

    Doymuş Buxar Retortu, insan tərəfindən istifadə edilən ən qədim konteyner içində sterilizasiya metodudur. Qalay qutusu sterilizasiyası üçün ən sadə və ən etibarlı retort növüdür. Gəmini buxarla dolduraraq havanın ventilyasiya klapanlarından keçməsinə imkan verərək retortdan bütün havanın boşaldılması prosesə xasdır, bu prosesin sterilizasiya mərhələlərində havanın girməsinə icazə verilmədiyi üçün artıq təzyiq yoxdur. Hər hansı bir sterilizasiya mərhələsində istənilən vaxt gəmi. Bununla birlikdə, qabın deformasiyasını qarşısını almaq üçün soyutma addımları zamanı tətbiq olunan hava təzyiqi ola bilər.